FW 22/23

FREESIA TOP
BLACK PRINT IVORY PRINT
ALETRIS SKIRT
BLACK PRINT IVORY PRINT
LEILANI DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
WISTERIA SKIRT
BLACK PRINT IVORY PRINT
SORREL DRESS
BLACK PRINT IVORY PRINT
AMABEL DRESS
BLACK PRINT IVORY PRINT
ATLAS TOP
BLACK PRINT IVORY PRINT
SHAYA DRESS
BLUE GREY PURPLE
MAYA DRESS
GREY PURPLE BLUE
SHANI TOP
PURPLE GREY BLUE
TOM PANTS
GREY PURPLE BLUE
PIPA DRESS
PURPLE GREY BLUE
PIPA DRESS
1,190.00 NIS
SHEILA SKIRT
GREY PURPLE BLUE
JUDITH DRESS
PURPLE GREY BLUE
VENICE TOP
GREY PURPLE BLUE
VERBENA DRESS
BLACK PRINT BLUE PRINT IVORY PRINT
LAZULI  TOP
IVORY PRINT BLUE PRINT BLACK PRINT
ELARA DRESS
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
HAISLEY PANTS
IVORY PRINT BLUE PRINT BLACK PRINT
OSTARA SKIRT
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
CAPELLA DRESS
BLACK PRINT BLUE PRINT IVORY PRINT
ADAYA TOP
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
ALORA DRESS
IVORY PRINT BLUE PRINT BLACK PRINT
GENESIS TOP
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
DECLAN PANTS
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
LUELLA SKIRT
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
SILAS TOP
BLUE PRINT IVORY PRINT BLACK PRINT
BELINDA DRESS
IVORY PRINT BLUE PRINT BLACK PRINT
XENIA DRESS
IVORY BLUE RED
VITA TOP
BLUE IVORY RED
VITA TOP
529.00 NIS
GIADA DRESS
BLUE IVORY RED
GIADA DRESS
1,190.00 NIS
LOUISE JACKET
BLUE RED IVORY
DAMARIS PANTS
IVORY PRINT BLACK PRINT
SILVANA SKIRT
IVORY PRINT BLACK PRINT
MALLORY TOP
IVORY PRINT BLACK PRINT
IVONA TOP
IVORY PRINT BLACK PRINT
ELODIA DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
REVENNA DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
DANICA DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
INAYA SKIRT
IVORY PRINT BLACK PRINT
ERNESTO DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
MAELYS TOP
IVORY PRINT BLACK PRINT
JANET DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
AVITAL TOP
IVORY PRINT BLACK PRINT
AVIVA DRESS
IVORY PRINT BLACK PRINT
LEVONA SKIRT
IVORY PRINT BLACK PRINT
DANIT DRESS
BLACK FUCHSIA GREY
FRIDA DRESS
BLACK FUCHSIA GREY
CAROLA SKIRT
BLACK FUCHSIA GREY
ESTHER SKIRT
BLACK FUCHSIA GREY
DEBORAH TOP
BLACK FUCHSIA GREY
CARINE TOP
BLACK FUCHSIA GREY
MARCEL TOP
BLACK FUCHSIA GREY