OUTLET SUMMER 2022 - 150

sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - navy_foil_plisse
CHAMPAGNE LILAC NAVY
BROOKLYN top
130.00 NIS
490.00 NIS
JOJO top
220.00 NIS
590.00 NIS
sabina musayev סבינה מוסייב - tribal_chiffon_stripes_black
BLUE PRINT
APPOLO top
395.00 NIS
590.00 NIS
BURGUNDY TOP
225.00 NIS
450.00 NIS
ALIN top
330.00 NIS
550.00 NIS
SABINA MUSAYEV - big_print_black
BLACK PRINT HIBISCUS PRINT
NAIA top
196.00 NIS
490.00 NIS
KENDALL top
190.00 NIS
529.00 NIS
GEMMA dress
250.00 NIS
450.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_satin_viscose_w_leaves
BLACK EMERALD YELLOW
MCQUEEN PANTS
285.00 NIS
570.00 NIS
DORA top
343.00 NIS
490.00 NIS
SABINA MUSAYEV - embroidered_white_chiffon
WHITE EMB.
LILO top
384.00 NIS
590.00 NIS
CORINNE top
190.00 NIS
590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - embroiderd_zigzag_black
BLACK EMB. BLUE STRIPES PINK STRIPES WHITE EMB.
CAPRI top
245.00 NIS
490.00 NIS
ELLA top
318.00 NIS
670.00 NIS
DIAMOND top
298.00 NIS
590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - crepe_pink_print
BLACK PRINT IVORY PRINT PINK PRINT
COCO top
290.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - floral_chiffon_mint
MINT PRINT PEACH PRINT
MEMPHIS shorts
294.00 NIS
490.00 NIS
CORINNE dress
265.00 NIS
790.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - embroiderd_zigzag_black
BLACK EMB. WHITE EMB.
CAPRI skirt
345.00 NIS
690.00 NIS
AMBER top
150.00 NIS
529.00 NIS
SABINA MUSAYEV - black_plisse_foil
BLACK BLUSH
DIAMOND skirt
384.00 NIS
1,290.00 NIS
BROOKLYN skirt
250.00 NIS
580.00 NIS
PARIS S/S 19 top
245.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_poppy_print
IVORY PRINT STONE
IVORY top
294.00 NIS
829.00 NIS
RIESLING TOP
245.00 NIS
490.00 NIS
KIRA top
100.00 NIS
529.00 NIS
SABINA MUSAYEV _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - silver_lurex_square
BLACK SILVER BRONZE
ARIEL top
240.00 NIS
480.00 NIS
LUCY top
240.00 NIS
369.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pink_stripes
BROWN&WHITE
JESS top
150.00 NIS
459.00 NIS
SABINA MUSAYEV - lerex_sequin_stripes_rose
BLACK SEQUIN ROSE SEQUINS
HOLIDAY top
291.00 NIS
790.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_lurex_square
BRONZE SILVER
HEIDI skirt
350.00 NIS
590.00 NIS
PHOEBE dress
207.00 NIS
785.00 NIS
INDIA top
317.00 NIS
529.00 NIS
CATALINA top
317.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - printed_viscose_blue_floral
PLUM FLORAL
BLUE top
347.00 NIS
579.00 NIS
CRUZ top
294.00 NIS
490.00 NIS
NEVADA pants
298.00 NIS
459.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
PINK EMB.
LUKA mini skirt
230.00 NIS
490.00 NIS
LESLIE top
200.00 NIS
429.00 NIS
SUMMER top
250.00 NIS
470.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - lilac
POPPY RED
FOREST vest
320.00 NIS
770.00 NIS
JENNY top
239.00 NIS
479.00 NIS
CORAL top
185.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - satin_blooming_print_story_baby_pink
Sold Out
SALE
CHRIS jumpsuit
207.00 NIS
529.00 NIS
BLOSSOM skirt
250.00 NIS
590.00 NIS
ANNA skirt
150.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_poppy_print
PINK POPPY RED
NOOR S/S 19 shorts
150.00 NIS
490.00 NIS
HEIDI top
264.00 NIS
590.00 NIS
GINA top
343.00 NIS
490.00 NIS
LAVINA TOP
235.00 NIS
470.00 NIS
MOLLY evening dress
200.00 NIS
829.00 NIS