SUMMER OUTLET SALE 150

_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pistachio_foil
Sold Out
OUTLET
DAISY dress
290.00 NIS
729.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET
GOLD GREEN
AMBER top
250.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - stripe_flower_lace_white
Sold Out
OUTLET
LIBI top
264.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - embroiderd_zigzag_black
OUTLET
BLACK EMB. WHITE EMB.
CAPRI skirt
345.00 NIS
690.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET
BLUSH
CORINNE dress
265.00 NIS
790.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy_foil_plisse
Sold Out
OUTLET
BROOKLYN skirt
250.00 NIS
580.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy
Sold Out
OUTLET
DELILAH dress
295.00 NIS
790.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black_gold_foil
OUTLET
BLACK
QUINN skirt SS18
250.00 NIS
490.00 NIS
SABINA MUSAYEV - red
Sold Out
OUTLET
CINDY top
245.00 NIS
490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET
KIRA top
100.00 NIS
250.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - white
OUTLET
BLUE STRIPES NAVY PINK STRIPES
MARTHA summer skirt
350.00 NIS
570.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blue_stripes
OUTLET
BLACK
ULLA dress
348.00 NIS
890.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blue_denim
OUTLET
BLACK BLUE
MEADOW pants
468.00 NIS
780.00 NIS
SABINA MUSAYEV - stripe_flower_lace_white
OUTLET
BLACK IVORY POPPY RED
JOY top
295.00 NIS
590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_poppy_print
Sold Out
OUTLET
AMAYA S/S 19 top
150.00 NIS
390.00 NIS
SABINA MUSAYEV _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - silver_lurex_square
OUTLET
BLACK SILVER BRONZE
ARIEL top
240.00 NIS
480.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - red
Sold Out
OUTLET
TROY jumpsuit
370.00 NIS
790.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
OUTLET
POPPY RED
SUMMER top
250.00 NIS
470.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
OUTLET
PINK EMB.
LUKA mini skirt
230.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_lurex_square
OUTLET
BLACK BRONZE SILVER
HEIDI skirt
350.00 NIS
590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - harvest_black_print
OUTLET
BLUE PRINT
JENNY top
239.00 NIS
479.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blue_denim
OUTLET
BLACK
BLOSSOM skirt
250.00 NIS
590.00 NIS
sabina musayev סבינה מוסייב - lilac_foil_plisse
Sold Out
OUTLET
SOL skirt
245.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_lurex_square
OUTLET
BLACK
HEIDI top
264.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_poppy_print
OUTLET
PINK POPPY RED
NOOR S/S 19 shorts
150.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - tiny_flower_black_print
OUTLET
BLACK PRINT SILVER&BLACK
GINA top
343.00 NIS
490.00 NIS