all items

_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - brick_knit
Sold Out
OUTLET EVENT
NATALIE top
290.00 NIS
460.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
OUTLET EVENT
IVORY RASPBERRY
CORA dress
300.00 NIS
850.00 NIS
WINTER pants
OUTLET EVENT
IVORY STONE
WINTER pants
300.00 NIS
790.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - Ivory_floral_satin
Sold Out
OUTLET EVENT
LACEY top
370.00 NIS
570.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - brick_chiffon_print
Sold Out
OUTLET EVENT
FLORENCE dress
580.00 NIS
890.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_floral_satin
OUTLET EVENT
BRICK PRINT
LEROY pants
200.00 NIS
690.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_floral_satin
OUTLET EVENT
BRICK PRINT
MILLY dress
481.00 NIS
829.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_chiffon_print
Sold Out
OUTLET EVENT
ALICIA top
590.00 NIS
870.00 NIS
SABINA MUSAYEV _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - ivory
OUTLET EVENT
BLACK&GOLD
JULIETTE top
150.00 NIS
490.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - ivory
OUTLET EVENT
IVORY
AUDREY dress
350.00 NIS
829.00 NIS
VERSAILLES top
Sold Out
OUTLET EVENT
VERSAILLES top
300.00 NIS
650.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - ivory_chiffon_print
Sold Out
OUTLET EVENT
ROMA top
318.00 NIS
490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - lilac
OUTLET EVENT
IVORY POPPY RED
FOREST vest
320.00 NIS
770.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - red
Sold Out
OUTLET EVENT
LOGAN jumpsuit
580.00 NIS
829.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - red
Sold Out
OUTLET EVENT
TROY jumpsuit
370.00 NIS
790.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - pistachio_foil
Sold Out
OUTLET EVENT
OSCAR jumpsuit
340.00 NIS
850.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
OUTLET EVENT
IVORY POPPY RED
SUMMER skirt
552.00 NIS
690.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - red
Sold Out
OUTLET EVENT
MAXIN skirt
350.00 NIS
590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - ivory
OUTLET EVENT
BLUE RASPBERRY STONE
MAX skirt
350.00 NIS
650.00 NIS
sabina musayev סבינה מוסייב - lilac_foil_plisse
Sold Out
OUTLET EVENT
SOL skirt
245.00 NIS
490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy_foil_plisse
Sold Out
OUTLET EVENT
BROOKLYN skirt
250.00 NIS
580.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black_gold_foil
OUTLET EVENT
BLACK
QUINN skirt SS18
250.00 NIS
490.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
OUTLET EVENT
POPPY RED
SUMMER top
250.00 NIS
470.00 NIS
SABINA MUSAYEV - red
Sold Out
OUTLET EVENT
CINDY top
245.00 NIS
490.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - navy_foil_plisse
OUTLET EVENT
CHAMPAGNE NAVY
BROOKLYN top
130.00 NIS
490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy_foil_plisse
Sold Out
OUTLET EVENT
KENDALL top
190.00 NIS
480.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pistachio_foil
Sold Out
OUTLET EVENT
DAISY dress
290.00 NIS
729.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_foil_plisse
OUTLET EVENT
BLACK NAVY
FIONA dress
320.00 NIS
1,890.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - ivory
Sold Out
OUTLET EVENT
MILO dress
553.00 NIS
790.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - ivory
SALE
BLACK POPPY RED
GISELLE dress
1,190.00 NIS
1,790.00 NIS
SABINA MUSAYEV סבינה מוסייב - red
OUTLET EVENT
BLACK IVORY
CECILIA dress
1,190.00 NIS
1,590.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - ivory_floral
OUTLET EVENT
WHITE FLORAL BLACK PRINT RED PRINT
GWEN dress S/S 19
969.00 NIS
1,490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy
Sold Out
OUTLET EVENT
DELILAH dress
295.00 NIS
790.00 NIS
SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET EVENT
OMER winter skirt
230.00 NIS
540.00 NIS
sabina musayev סבינה מוסייב
Sold Out
OUTLET EVENT
OMER winter top
190.00 NIS
450.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
OUTLET EVENT
BLACK
KASAI dress
100.00 NIS
829.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET EVENT
BLUSH BURGANDY
TYLER dress
450.00 NIS
1,590.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
Sold Out
OUTLET EVENT
SHIRIN dress
207.00 NIS
890.00 NIS
SABINA MUSAYEV _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - ivory
OUTLET EVENT
BLUSH
KHALEESI dress
270.00 NIS
890.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - gold_foil
Sold Out
OUTLET EVENT
AGATHA dress
280.00 NIS
690.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV
Sold Out
OUTLET EVENT
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
OUTLET EVENT
PINK EMB.
LUKA mini skirt
230.00 NIS
490.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
OUTLET EVENT
GREY
JUNE pants
150.00 NIS
450.00 NIS
SANDRA dress
Sold Out
OUTLET EVENT
SANDRA dress
350.00 NIS
980.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
SALE
LIANA dress
1,192.00 NIS
1,490.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_floral_print
Sold Out
OUTLET EVENT
GRACE dress
1,014.00 NIS
1,690.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô
Sold Out
OUTLET EVENT
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - gold
OUTLET EVENT
MUSTARD
SCARLET jumpsuit
300.00 NIS
829.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - white
OUTLET EVENT
BLACK IVORY
CHELSEA dress
395.00 NIS
1,290.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black_floral_print
Sold Out
OUTLET EVENT
TERRY blouse
380.00 NIS
670.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - deep_forest_black
OUTLET EVENT
IVORY PRINT
DOLORES pants
100.00 NIS
690.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black
Sold Out
OUTLET EVENT
CHARLIE pants
180.00 NIS
829.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - golden_metalic
OUTLET EVENT
GREEN NAVY
ASIA skirt
150.00 NIS
445.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - gold
OUTLET EVENT
SILVER
CLEMENTINE jacket
150.00 NIS
890.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blue_stripes
OUTLET EVENT
BLACK
ULLA dress
348.00 NIS
890.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - navy
SALE
BLUE MINT
ORION dress
1,352.00 NIS
1,890.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - shimmer_silver
SALE
BLACK SILVER SILVER&BLACK
MILEY dress
1,323.00 NIS
1,890.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - black_paint
Sold Out
OUTLET EVENT
DYLEN pants
150.00 NIS
690.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET EVENT
KIRA skirt
413.00 NIS
689.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET EVENT
KIRA top
100.00 NIS
250.00 NIS
SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET EVENT
BLUSH
GEMMA dress
250.00 NIS
450.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
SALE
EDEN dress
1,272.00 NIS
1,590.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
NAVY WHITE
CORAL top
185.00 NIS
529.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - navy
Sold Out
OUTLET EVENT
SHIRIN skirt
190.00 NIS
580.00 NIS
sabina musayev _Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô - white
OUTLET EVENT
BLUSH
AMBER dress
350.00 NIS
890.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET EVENT
ZOE dress
373.00 NIS
1,290.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - white
OUTLET EVENT
BLUE STRIPES NAVY PINK STRIPES
MARTHA summer skirt
350.00 NIS
570.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - white_poppy_print
Sold Out
OUTLET EVENT
STELLA dress
629.00 NIS
829.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET EVENT
PINK
PHOEBE dress
207.00 NIS
785.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - white_water_color_print
Sold Out
OUTLET EVENT
NOA dress
373.00 NIS
1,290.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pistachio
OUTLET EVENT
GOLD
NAOMI dress
400.00 NIS
1,290.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_water_color_print
Sold Out
SALE
LAURA dress
795.00 NIS
1,590.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pink_stripes
OUTLET EVENT
BLUE STRIPES BROWN&WHITE PINK
JESS top
150.00 NIS
459.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
Sold Out
OUTLET EVENT
EMILIA dress
420.00 NIS
1,890.00 NIS
ELIA dress
290.00 NIS
690.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET EVENT
BLUSH
CORINNE dress
265.00 NIS
790.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - black
OUTLET EVENT
BLUSH
CORINNE top
190.00 NIS
480.00 NIS
CELINE dress
230.00 NIS
790.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - pink_stripes
Sold Out
OUTLET EVENT
CELINE skirt
265.60 NIS
790.00 NIS
_Á_Ô_ª_Ê_Ó ___¥_Á_ª_ª_Ô SABINA MUSAYEV - blush
OUTLET EVENT
GOLD GREEN
AMBER top
250.00 NIS
529.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - black_water_color_print
OUTLET EVENT
BLACK BLACK FLORAL IVORY PRINT NAVY WHITE FLORAL
CAMILE dress
1,920.00 NIS
2,400.00 NIS
סבינה מוסייב SABINA MUSAYEV - ivory_dot_chiffon
Sold Out
OUTLET EVENT
SUN S\S 19 dress
570.00 NIS
950.00 NIS
SABINA MUSAYEV - black_gold_velvet
OUTLET EVENT
BLACK SEQUIN MULTICOLOR BLACK
VIVIENNE skirt
300.00 NIS
690.00 NIS
RILEY top
250.00 NIS
432.00 NIS
PARKER pants
BLACK SILVER
PARKER pants
150.00 NIS
729.00 NIS
NIK jumpsuit
320.00 NIS
590.00 NIS
MORGAN jumpsit
BRICK IVORY STONE
MORGAN jumpsit
350.00 NIS
829.00 NIS
MOLLY evening
BLACK GOLD
MOLLY evening
200.00 NIS
829.00 NIS
MIKA dress
336.00 NIS
480.00 NIS
MAGDALENA dress
IVORY PRINT
MAGDALENA dress
520.00 NIS
980.00 NIS
ISABELA top
MINT PRINT PEACH PRINT
CORA top
461.00 NIS
659.00 NIS
CINDY dress
345.00 NIS
690.00 NIS
ALICE top
YELLOW FLORAL